antilope

Når det gjelder dyrets kyr, skal det tolkes som et dyr, og den som så en ku av et dyr eller noen ga det til et beestyr, det indikerer ) at penger og bytte, hans kjøtt, hans hud og hans hode har blitt truffet også .