Postpartum

Al-Kirmani sa at fødsel indikerer sykdom og svakhet .