Heikal har fått med seg det han benekter i oppvåkning

Og den som ser et tempel og det han benekter har skjedd i det mens han var våken, så er det ikke Mahmud, og det ble sagt at synet til templene er en gruppe, han blir husket .