Slangen har nevnt seg

Og den som ser at slangen har tatt seg opp, han skal tolke sin hustrus hor .