Bord

Og den som resiterer Surat Al-Ma’idah vil være høy, sterk sikkerhet, god fromhet .