Maur flytter

Og den som ser en maur fjerne noe fra huset sitt, det er ikke noe godt i det, og hvis det overføres til huset hans, så er det annerledes enn det .