har ikke vært

Den som resiterer en sura, har ikke Guds ledelse på hendene, et folk som er tapt .