Daniel og ringen

Når det gjelder ringen, sa Daniel: Den som kjenner ringen, dens gullsmed og dens gravør, han skal tolke den med gullsmeden, så uansett hva han tenker på godt og ondt, skal han returnere til den .