Han har en god kvinne

Og det ble sagt at den som så at han bar en god kvinne, og hvis han var syk, ville han våkne, og hvis han satt i fengsel, ville Gud bli fritatt for ham eller nød, Gud ville bli løst fra sin nød og nød .