På et teppe

Det føltes som om det lå på bordet i en krig som vant sikkerhet, selv om den ikke ble kjøpt i krigens landsby , og utvidelsen av teppet mellom folkekjent eller velkjent posisjon indikerer deltagelse av nåde blant folket i den ) posisjonen .