Stridens tre

Når det gjelder treet til uenighet, er det en mann som motsier dem som er i kontakt med de som er i kontakt med ham, hans slektninger elsker ham, og hvis han blir brukt i en sak, har han ikke klær .