Kirmani og raffinement

Al-Kirmani sa at raffinement tolkes på to måter, hvis han er et av de rettferdige menneskene, blir det tolket for betrakteren ved å inngå en sak knyttet til kongen som vil resultere i ham fra ham, og hvis han er fra korrupsjonsfolket, så tolkes det av løgn, bedrag og løgn .