Stig opp en stige trinn for trinn

Og den som ser at han går opp en stige på ett trinn, så beveger han seg til ledelsen gradvis, og indikerer kanskje antagelsen av retorikken for de hvis folk er, og Gud vet best .