Nåd

Tilgivelse er den som i en drøm ser at han har tilgitt lovbryteren, fordi han gjør en gjerning som den allmektige tilgir for ham, og hans benådning vil forlenge livet hans . Tilgivelse er tilgivelse . Og hvis han så at noen andre benådet ham, ville han lenge ha levd og fått et løft . Tilgivelse etter evne er bevis på Guds allmektiges fromhet og frykt . Og den som Gud allmektig tilgir ham, han vil omvende seg og bli ledet, og hans utfall vil bli bedre .