Sikkerhet fra krig

Sikkerhet mot krig er bevis på sikkerhet mot frykt . Kanskje indikerer det veiledning etter misvisende veiledning, spesielt hvis personen i våkent liv er redd, og sikkerhet er frykt, akkurat som frykt er sikkerhet .