Ingenting økte

Og den som tror at han har lagt til noe mer enn det, da avslører han mye godt i sin omvendelsesreligion, eller gjør en rettferdig gjerning, eller gjør rettferdighet mot seg selv .