En hest som snakker med ham

Og den som ser at en hest snakker til ham, han vil undre seg over hans befaling .