Mangel på persiske medlemmer

Og den som ser at det er mangel på hestens medlemmer, han vil være like mye av sin ære og ære .