Abu Saeed forkynner og frø

Abu Saeed, predikanten, sa at uansett hva frø var noe fra mat av noe slag, enten det var frukt eller annet, som er søtt, så er det godt og gunstig. Hvis det er fra det som er bittert, så er det en sykdom, og det kan være en sykdom, og hvis det er fra det som er surt, er det sykdom og sykdom, og hvis det er noe som er salt eller det ikke har smak, så er det slik , og hvis det er fra det som ikke spises men brukes i kultiveringen, så er det penger og en velsignelse, og hvis det er fra det som spises og drar nytte av det, er det godt, fordel, velsignelse, fortjeneste og handel, og det ble sagt at visjonen til baziren er delt ut med utmattelse og motgang fordi den ikke skjer uten det, så vel som ved planting og utvinning av det som ekstraheres fra den .