Vannmelonfrø

Når det gjelder det grønne melonfrøet, deles det med et tungt barn, og hvis det er mattere, er det bedre, hvis det er gult, er det sykdom, og hvis det er svart, er det lettere .