Iris, vind og korn hakket

Og den som ser liljer, vind og korn kuttet rundt sengen hans, eller han ser ham, så gråter de rundt kisten hans, hvis han er syk, og hvis han ikke er syk, så er de triste .