Lurvet og jasmin syn

Ismail bin Al-Ash’ath sa at det ikke er noe galt med å se jasminen, så lenge den gule fargen ikke er på den .