Gravering fra beboeren

Og den som ser at noen skjærer den ut av en dyvel, så kaster han den med en mangel og forakter den, og saken slår seg til den ugjerningsmannen, og utvidelsen i seg selv i tolkningen blir svart .