Jasmin

Når det gjelder jasminen, sa Abu Saeed, predikanten, at en mann kom til Al-Hassan Al-Basri, og han sa at jeg så som om englene hadde kommet ned fra himmelen og hentet jasminen fra Basra, så han tok tilbake Al-Hassan, og han sa at lærde i Basra hadde vært uenige om det hvis en person så ham i en drøm. Tristhet og tristhet fordi fornavnet er Yas .