En vær beseirer ham

Og det ble sagt at den som ser en vær som slår ham, hvis han er i tjeneste for en konge, så utfører han ikke ordene sine med ham eller håper på ham, og hvis han ikke er det, vil han bli tolket ved at en stor mann kunne ham og beseiret ham .