Hit cymbals

Al-Kirmani sa: ~Å slå cymbalen betyr verdens varer og å treffe den er en test for verden .~