Daniel og glem en drøm

Og Daniel sa: ~Den som ser en drøm og glemte den, er en av de fire tingene: hyppige synder, forskjellige gjerninger, svake intensjoner og skiftende stemninger .~