Ark Ark

Når det gjelder båtens ark, tolkes den med kronen og prakten til en mann, så hva han ser i det fra en zin eller en skinneben, blir den overtatt av eieren av båten .