I et fjell og med ham noe fra våpenmaskinene

Og den som ser at han er i et fjell med noe av våpenets utstyr eller en herskeres fasiliteter, han vil motta godt og prestisje .