Noe i hayyad fra Zen eller Shin

Og den som ser noe i menstruasjonen fra Zain eller Shin, så uttrykk det på det som er nevnt ovenfor .