Regnet falt i begynnelsen av året

Og den som ser at regnet faller i begynnelsen av året eller begynnelsen av måneden, det vil være i det året eller i den måneden, velstand og velsignelse, og hvis regnet faller så kraftig som en flom, vil folket i den sted vil bli etterfulgt av et stort mørke .