Begravet på folket

Og den som ser at han har ødelagt et folk, han plager dem med noe som får dem til å ødelegge dem .