Mat og drikke

Noen av uttrykkene sa at å drikke det som er laget av sukker, honning, rosiner osv. Hvis det er søtt, så er det tillatt levebrød og nytte, og hvis det er surt, er det forbudt å skaffe, og hvis det er veldig bittert da det er ikke noe godt i det, og det kan spres med forbudte penger for noen .