Vask med forsiktighet eller noe

Og den som ser at han har vasket av følelser eller noe av det, og hvis han har en elsker, øker kjærligheten hans, og hvis den elskede er fremmedgjort, øker han sin aversjon og bruk av såpe øker i renhet .