Kvede

Når det gjelder kvede, er dens tolkning i form av en reise langt borte med tretthet og tristhet, og det kan indikere ære, godhet, fordel og god ros, og det ble sagt et barn, og det kan ha vært en sykdom, og det kan utledes av reisen fordi Adam, fred være med ham, Gabriel, fred være med ham, kom til ham med en kvede, og han var i himmelen, og det som skjedde skjedde, og det kan utledes. I ære og godt fordi hvis han ble ført fra sitt land til et annet, ville han være kjær å være til stede bortsett fra de mest ærverdige og eldste, og det kan utledes av gutten fordi Adam, fred være med ham, da han falt til jorden, spiste av kveden, og han fikk sæd fra seg og var årsaken til forplantning og reproduksjon, og det kan utledes av sykdom på grunn av fargen gul .