Qantara-visjonen

Når det gjelder Qantara, tolkes det godt, og Al-Kirmani sa at den som så at det er tillatt på Qantara, så indikerer det oppnåelsen av ære, prestisje, høyde, penger og ankomsten av hans hensikt fra den delen av Sultan, og det ble sagt at den som så at det var tillatt på en Qantara, så vil han kvitte seg med det han hater for lignelsen blant folket : Så hvorfor er Qantara tillatt .