Tolkning av korset

Korset tolkes som et kors, og den som ser at han har gitt eller kjøpt et kors, tolkes som en mangel i hans religion og hans tendens til vantro .