Forkynner og pistasj

Predikanten Abu Sa`id sa : Pistasjenøtter er lykkelige penger, og de tjener penger og de er prisverdige når det gjelder setningen. Når det gjelder nøtter, skjer det ikke penger bortsett fra gjennom utmattelse, og å vri nøttene er penger som blir lette .