Og den som ser at han slo et ark med gull eller legeringer, da vil han bli truffet av dem, og visjonen om gull er en fin og sorg for menn og kvinner er prisverdig hvis han bruker ….