Notatbok : Det kan indikere utløpet av en fengselsstraff, eller indikere selvansvar ….