En funksjonshemmet person er på et sted hvor han ikke kan komme seg ut

Og den som ser at han er handikappet et sted hvor han ikke kan komme seg ut, slik at han er takknemlig, så er han kapasitet, dom og velsignelse, spesielt hvis han er student av kunnskap .