Veldedighet

Å se almisse i en drøm : det er forskjellig i henhold til forholdene til de visjonære, så hvis han ser en verden som om han gir almisse , så gir han folket sin kunnskap . Hvis en sultan ser det, har jeg et folk, og hvis en kjøpmann ser det, er han forpliktet til å love folk . Og hvis en profesjonell så henne, ville han lære lønnstakerne sitt håndverk .