. I hans blinde øye 

Hvis han ser blindhet i øynene, vil nyheten om folket blinde ham .