Hvis han ser som om en gjennomborende meteor følger Satan, indikerer hans visjoner gyldigheten av hans religion