Azan i konvoi

Så hvis han ga øret i en campingvogn, ville han stjele, fordi Gud den allmektige sa : ~ Skam, dere er tyver .~