Hajj eller Umrah

Hvis han ser at det er en Hajj eller Umrah, vil livet hans være langt og hans ordre vil bli rettet opp . Hvis han ser at han har turnert i huset, og noen av imamerne har gitt ham en hederlig ordre, så hvis han ser at han har streifet rundt i Kaaba og Mekka, så kommer han med et mahram . Hvis han ser ut som om han svarer i Haram, så erobrer han fienden og sikrer frykten for overvinneren . Hvis han legger seg utenfor Haram, vil noen beseire ham og skremme ham . Og den som mener at det er obligatorisk for ham å utføre Hajj og ikke utføre Hajj, indikerer hans svik i sin trofasthet, og at han ikke er takknemlig for Guds allmektiges velsignelser .