Vann kommer ned fra skjeden hennes

Hvis hun ser vann komme fra skjeden hennes, er det et barn .