Hans håndflate er god

Al-Kirmani sa: Den som ser ham mens han er god, er god, og den som med hånden ser en hånd, han vil stoppe synder .