Han har mange bein

Og den som ser at han har mange ben, og hvis hans hensikt er å reise, så skal han reise, og hvis han er fattig, vil han være velstående, og hvis han er i nød, er jeg fornøyd, og hvis han er syk, han er kurert .