Hook

Krok Hvis du drømmer om en krok, forutsier dette at du vil påta deg uheldige forpliktelser .